Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

  Świat po I wojnie światowej - chronologia wydarzeń

 

11 XI 1918 r. zawieszenie broni w Compiègne

1919 (III) – utworzenie Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu)

28 VI 1919 r. – podpisanie traktatu wersalskiego

1921 r. ogłoszenie Nowej Ekonomicznej Polityki w Rosji Sowieckiej

1922 r. (16 IV) – podpisanie układu w Rapallo

1922 r. (27-29 X) – marsz „czarnych koszul” na Rzym

1922 r. (30 XII) – powstanie ZSRS

1923 (8-9 XI) – pucz monachijski

1924 r. – śmierć Lenina

1925 r.układ w Locarno

1929 r. (24 X) – początek wielkiego kryzysu gospodarczego na świecie

1931 r. – wybuch wojny japońsko-chińskiej/początek ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie

1933 r. (30 I) – objęcie przez Hitlera urzędu kanclerza/powstanie III Rzeszy

1933 r. – podpalenie Reichstagu

1935 r. – agresja Włoch na Etiopię (Abisynię)

1936 r. – remilitaryzacja Nadrenii

12 III 1938 r. zajęcie (Anschluss) Austrii przez III Rzeszę

29-30 IX 1938 r. – konferencja monachijska zakończona podpisaniem układu monachijskiego

1938 r. (9 XI) „noc kryształowa”

15 III 1939 r.utworzenie Protektoratu Czech i Moraw

23 VIII 1939 r. – podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow