Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

7. 3. Walka o granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską 

I. Powstanie wielkopolskie

1. Sytuacja w zaborze pruskim

a. o przynależności ziem polskich wcześniej podporządkowanym Niemcom miała zdecydować konferencja pokojowa w Paryżu

b. koncepcje walki o niezależność

– program walki zbrojnej (Polska Organizacja Wojskowa, harcerze, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”)

– działalność dyplomatyczna – narodowa demokracja – uznanie Komitetu Narodowego Polskiego (KNP) za reprezentację narodu polskiego

c. działalność polityczna środowisk polskich

– powstanie Naczelnej Rady Ludowej (NRL)

– zwołanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego

– utworzenie Straży Ludowej

2. Wybuch powstania w Wielkopolsce

a. przyjazd do Poznania Ignacego Paderewskiego – przedstawiciel KNP

b. prowokacyjne zachowania Niemców

c. wybuch walk – 27 grudnia 1918 r. – objęcie dowództwa przez kpt. Stanisława Taczaka

d. organizacja regularnej Armii Wielkopolskiej – gen. Józef Dowbór-Muśnicki

e. pomoc dyplomatyczna Francji – marszałek Ferdynand Foch

f. 16 II 1919 r. – rozejm w Trewirze obejmuje również Wielkopolskę

II. Powstania śląskie

1. Pierwsze powstanie śląskiesierpień 1919 r.

a. polskie odrodzenie narodowe na Śląsku

b. decyzja ententy o przeprowadzeniu plebiscytu

c. wybuch strajku, który w sierpniu 1919 r. przerodził się w pierwsze powstanie śląskie

d. wynik

– militarna klęka powstańców

– wycofanie wojsk niemieckich ze Śląska

– przybycie na Śląsk komisji międzynarodowej, która miała nadzorować przebieg plebiscytu

2. Drugie powstanie śląskiesierpień 1920 r.

a. przyczyny

– agresywność niemieckiej policji wobec ludności polskiej

– napięcia między ludnością polską a niemiecką spowodowane przygotowaniami do plebiscytu

b. wybuch powstania: 19 VIII 1920 r.

c. wynik

– klęska militarna powstańców

– rozwiązanie policji niemieckiej

– powołanie Policji Plebiscytowej z udziałem Polaków

3. plebiscyt20 marca 1921 r.

a. zwycięstwo Niemców

b. przyznanie Polsce tylko części powiatów pszczyńskiego i rybnickiego

4. Trzecie powstanie śląskie – V 1921 r.

a. strajk generalny (2/3 maja 1921 r.) – Wojciech Korfanty

b. przerodzenie się strajku generalnego w trzecie powstanie śląskie

c. bitwa o Górę Świętej Anny

d. ponowny podział  Śląska

– Polska otrzymuje 29% obszaru plebiscytowego

– Polska otrzymuje uprzemysłowioną część Śląska

III. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

1. Niekorzystny termin plebiscytu – 11 lipca 1920 r. (krytyczny moment w wojnie polsko-bolszewickiej)

2. Całkowita porażka Polski – za przynależnością do Polski głosowało tylko 3,3% mieszkańców

IV. Konflikt o Śląsk Cieszyński

1. Działalność Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego – podział Śląska Cieszyńskiego

2. Ofensywa czeska podczas walk polsko-ukraińskich

3. Niekorzystny dla Polski podział Śląska Cieszyńskiego przez Radę Ambasadorów