Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1. 1. Kongres wiedeński

I. Przebieg kongresu wiedeńskiego

1. Upadek Napoleona Bonapartego

a. zajęcie Paryża przez wojska koalicji antynapoleońskiej

b. detronizacja Napoleona – 2 IV 1814 r.

c. zesłanie Napoleona na Elbę – zachował tytuł „cesarza Francuzów”

2. Objęcie tronu francuskiego przez Ludwika XVIII (ur. 1755, 1814-1824)

3. Zwołanie międzynarodowego kongresu do Wiednia; początek kongresu – 2 X 1814 r.

a. w kongresie wzięli osobiście udział:

– car Aleksander I  (ur.1777, 1801- 1825)

– król pruski Fryderyk Wilhelm III

Franciszek I Habsburg

b. duży wpływ na podjęte decyzje:

– kanclerza Austrii Klemensa Metternicha

– ministra spraw zagranicznych Francji Charlesa Talleyranda

c. główne zadania kongresu – zbudowanie nowego ładu międzynarodowego

d. zasady obowiązujące na kongresie:

restauracji

legitymizmu

– równowagi europejskiej

II. Kluczowe decyzje kongresu wiedeńskiego – powstanie systemu wiedeńskiego

1. Podpisanie Aktu końcowego kongresu – 9 czerwca 1815 r.

2. Francja

a. powrót do granic z 1790 r.

b. przywrócenie tronu Burbonom

3. Niemcy

a. utworzenie Związku Niemieckiego pod przywództwem Austrii

b. nabytki terytorialne Prus

– część ziem Księstwa Warszawskiego

– cześć Saksonii

– Pomorze Szwedzkie

– ziemie Nadrenii i Westfalii

4. Najważniejsze decyzje w sprawie Włoch

a. odnowienie Państwa Kościelnego

b. przywrócenie wpływów austriackich w Lombardii, Wenecji, Dalmacji i Istrii

c. utworzenie Królestwa Sardynii (Piemont)

d. utworzenie Królestwa Obojga Sycylii

5. Utworzenie Królestwa Niderlandów – Holandia, Belgia i Luksemburg

6. Odtworzenie Konfederacji Szwajcarskiej

5. Podział Księstwa Warszawskiego

a. utworzenie Królestwa Polskiego w unii personalnej z Rosją

b. z ziem zachodnich przyznanych Prusom utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie

c. utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolne Miasto Kraków)

d. przyznanie Austrii obwodu tarnopolskiego oraz kopalni soli w Wieliczce

III. Powstanie Świętego Przymierza

1. Koncert mocarstw:

– Wielka Brytania

– Rosja

– Austria

– Prusy

2. Święte Przymierze

a. powstało z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus

b. w 1818 r.  przystąpiła Francja

c. stopniowo do Świętego Przymierza przystąpiła większość państw europejskich (ale bez między innymi Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji)

3. Zasady:

a. państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w tłumieniu rewolucji

b. Święte Przymierze miało stać na straży i ładu wiedeńskiego i absolutyzmu

Pracuj ze źródłami:

Uchwały kongresu wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 r.

Akt Świętego Przymierza z 1815 r.

Ocena postanowień kongresu wiedeńskiego

Główne warunki II pokoju paryskiego z 20 listopada 1815 r.

Regulamin w sprawie stopni pierwszeństwa agentów dyplomatycznych z 19 marca 1815 r.