Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

6. 1. System wersalski

I. Zakończenie I wojny światowej

1. Zawieszenie broni w Compiègne11.XI.1918 r.

2. Konferencja pokojowa w Paryżu – 18.I.1919  do 21.I.1920 r.

a. udział wyłącznie państw zwycięskiej ententy bez Rosji

b. dominujący wpływ Rady Najwyższej (Rada Dziesięciu) – szefowie rządów i ministrowie spraw zagranicznych:

– Francji – Georges Clemenceau

– Wielkiej Brytanii – David Lloyd George

– Stanów Zjednoczonych – Thomas Woodrow Wilson

– Włoch

– Japonii

c. rozbieżne cele głównych uczestników konferencji

– Francja dążyła do maksymalnego osłabienia Niemiec i uzyskania reparacji wojennych

– Wielka Brytania starała się nie dopuścić do nadmiernego osłabienia Niemiec

II. Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec – 28 VI 1919 r.

1. Straty terytorialne Niemiec:

a. Alzacja i Lotaryngia na korzyść Francji

b. Wielkopolska i Pomorze Gdańskie na korzyść Polski

c. plebiscytyna Warmii, Mazurach i Powiślu oraz na Górnym Śląsku i w Szlezwiku

d. Gdańsk i Kłajpeda uzyskują status wolnych miast

e. Zagłębie Saary na 15 lat terytorium powierniczym pod zarządem Ligii Narodów

f. okręgi Eupen i Malmedy na korzyść Belgii

2. Ograniczenia dotyczące sił zbrojnych Niemiec

a. demilitaryzacja Nadrenii

b. redukcja niemieckiej armii do 100 tys. żołnierzy zawodowych

c. zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i wojsk pancernych

3. Niemcy zostały uznane za winne wybuchu wojny i obciążone reparacjami – w 1921 r. Komisja Odszkodowawcza ustaliła wysokość odszkodowań na 132 mld marek w złocie, które miały być spłacone w ciągu 50 lat

III. Mały traktat wersalski – traktat chroniący mniejszość niemiecką w nowo powstałych państwach

IV. Traktat pokojowy z Turcją – Sèvres z 10.VIII.1920 r.

1. Straty terytorialne Turcji – Półwysep Arabski, Irak, Syrię, Liban, Palestynę oraz część Tracji

2. Redukcja sił zbrojnych do 50 tys. żołnierzy i zakaz posiadania ciężkiego sprzętu

3. Wznowienie działań wojennych przez Turcję

a. obalenie sułtanatu i ustanowienie Republiki Tureckiej  Mustafa Kemal

b. pokój w Lozannie z 24.VII.1923 r.

– Turcja odzyskuje część utraconych wcześniej terenów

– przesiedlenie ludności greckiej

V. Traktaty pokojowe z innymi państwami centralnymi:

1. Traktat pokojowy w Saint-Germain z 10.IX.1919 r. z Austrią

a. utrata Czech, Moraw, Galicji, Bukowiny, południowego Tyrolu, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Śląska Opawskiego i Śląska Cieszyńskiego

b. zobowiązanie do zapłaty reparacji wojennych

c. redukcja sił zbrojnych do 30 tys. żołnierzy bez prawa posiadania lotnictwa wojskowego i wojsk pancernych

d. zakaz przyłączenia Austrii do Niemiec

2. Traktat w Neuilly z 27.XI.1919 r. z Bułgarią

a. straty terytorialne: zachodnia Tracja, południowa Dobrudża, skrawek Macedonii

b. zobowiązanie do zapłaty reparacji wojennych

d. redukcja sił zbrojnych do 20 tys. żołnierzy bez prawa posiadania broni pancernej i lotnictwa wojskowego

3. Traktat w Trianon z 4.VI.1920 r. z Węgrami

a. straty terytorialne (2/3 terytorium) – Słowacja, Ruś Zakarpacka, Siedmiogród, Wojwodina, Spisz i Orawa

b. zobowiązanie do zapłaty reparacji wojennych

c. redukcja sił zbrojnych do 35 tys. żołnierzy bez prawa posiadania wojsk pancernych i lotnictwa

VI. Utworzenie Ligi Narodów – 10.I.1920 r.

1. Do Ligii Narodów nie przystąpiły Stany Zjednoczone, które powróciły do polityki izolacjonizmu

2. Do Ligii Narodów początkowo nie zostały przyjęte Niemcy i Rosja Sowiecka

a. Niemcy przystąpiły w 1926 r.

b. ZSRS wstąpił w 1934 r.

3. Struktura Ligi Narodów

a. Zgromadzenie Ligi Narodów

b. Rada Ligi Narodów

c. Sekretariat Ligii Narodów

d. Stały Trybunał Sprawiedliwości Ligi Narodów

e. Międzynarodowa Organizacja Pracy

VII. Zmiana układu sił w Europie

1. Powstanie nowych państw:

a. Polska

b. Czechosłowacja

c. Litwa

d. Łotwa

e. Estonia

f. Finlandia

g. Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców – od 1929 r. Jugosławia

h. Irlandia

2. Upadek trzech wielkich dynastii:

a. Romanowów w Rosji

b. Habsburgów w Austrii

c. Hohenzollernów w Niemczech

3. Odebrane państwom centralnym kolonie przekształcono w terytoria mandatowe i oddano w zarząd państwom zwycięskiej ententy.