Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1. 10. Europa i Świat po 1815 r. Chronologia wydarzeń

 

1814 r. – pierwsza lokomotywa „Millord” George’a Stephensona

1815 r. – „Sto dni Napoleona”

1815 r. – bitwa pod Waterloo

1815 r. – Akt końcowy kongresu wiedeńskiego

1815 r. – powstanie Świętego Przymierza

1821 r. – wybuch antytureckiego powstania w Grecji

1825 r. – powstanie dekabrystów w Rosji

1829 r. – pokój w Adrianopolu – uznanie niepodległości Grecji

1830 r. – rewolucja lipcowa we Francji

1830 r. – abdykacja Karola X Burbona

1830 r. – wybuch powstania i ogłoszenie niepodległości przez Belgię

1843 r. – utworzenie Niemieckiego Związku Celnego

1848 r. – ogłoszenie „Manifestu komunistycznego”

1848 r. – Wiosna Ludów

1848 r. – wybuch rewolucji lutowej we Francji

1848 r. – ogłoszenie II Republiki we Francji

1848 r. – powstanie czerwcowe w Paryżu

1848 r. – wybuch powstania na Węgrzech

1848 r. – zwołanie parlamentu frankfurckiego

1852 r. – koronacja cesarska Ludwika Bonapartego 

1853-1856 r. – wojna krymska