Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1. 2. System wiedeński

1. Początki systemu wiedeńskiego

a. system wiedeński zyskał poparcie Kościoła rzymskokatolickiego

b. powrót do ancien régime wywoływał opór społeczny – zwłaszcza burżuazji

c. przeciwko systemowi buntowały się narody dążące do odbudowy własnej państwowości

d. działalność Świętego Przymierza

– początkowo odbywały się coroczne kongresy

– w 1820 r. została przyjęta zasada wspólnej odpowiedzialności państw Świętego Przymierza za utrzymanie pokoju w Europie

2. Ruchy rewolucyjne we Włoszech

a. niezadowolenie z postanowień kongresu wiedeńskiego

b. działalność karbonariuszy – karbonaryzm Filippo Buonarroti

terror indywidualny

– dążenie do wywołania rewolucji

antyaustriackie powstanie w Neapolu – 1820 r.

powstanie w Piemoncie – 1821 r.

powstania w Modenie, Parmie i Państwie Kościelnym – 1831 r.

b. działalność organizacji Młode Włochy (1831 r.) – Giuseppe Mazzini

– program:

odrodzenie narodu włoskiego

zjednoczenie Włoch

– szeroka współpraca z europejskimi ruchami społecznymi walczącymi o wolność i niepodległość – Młoda Europa

3. Sytuacja w państwach niemieckich

a.niezadowolenie z braku postępów procesu jednoczenia państwa – Związek Niemiecki traktowany jako namiastka

b. ruch burszów

– burszowie – stowarzyszenia studenckie

– program:

wolność słowa i druku

zjednoczenie Niemiec

– formy działania – wiece, zjazdy, demonstracje

c. decyzja o objęciu uniwersytetów ścisłemu nadzorowi zjazd w Karlbadzie (1819 r.)

4. Francja w okresie restauracji

a. panowanie Ludwika XVIII Burbona (1814-1824)

– w 1814 r. Ludwik XVIII oktrojował Kartę konstytucyjną

dwuizbowy parlament: Izba Parów i Izba Deputowanych (wybory z wysokim cenzusem majątkowym)

rząd – mianowany przez króla, ale odpowiedzialnych przed Izbą Deputowanych

– Ludwik XVIII zachował kodeks cywilny Napoleona (wolność osobista, wolność wyznania, równość wobec prawa)

– umiarkowana polityka Ludwika XVIII wywoływała opór radykalnych rojalistów i ultrasów

b. panowanie Karola X Burbona (1824-1830 r.)

– Karol X był zagorzałym przeciwnikiem konstytucji i liberalizmu

– prześladowania bonapartystów

 

 5. Powstanie dekabrystów w Rosji - 1825 r.

a. po pokonaniu Napoleona Aleksander I zrezygnował z przeprowadzenia w Rosji zaplanowanych wcześniej liberalnych reform

b. rządy Aleksieja Arakczejewa – arakczejewszczyzna

c. powstanie pierwszych antyabsolutystycznych tajnych organizacji

– w 1816 r. powstał Zawiązek Ocalenia Publicznego (w 1818 r. przekształcił się w Związek Dobra Publicznego, w w 1821 r. został rozwiązany)

– powstanie Związku Południowego w Tulczynie (płk. Paweł Pastel)

– powstanie Związku Północnego w Petersburgu

d. powstanie dekabrystów

– śmierć Aleksandra I – 1825 r.

–  wybuch powstania – 26 grudnia 1825 (14 grudnia według kalendarza juliańskiego) – po rosyjsku grudzień to diekabr - stąd nazwa postania

– powstańcy zostali rozbici przez wojska wierne nowemu carowi - Mikołajowi I