Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

6. 2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

I. Sytuacja gospodarcza i społeczna po I wojnie światowej.

1. Ogromne zniszczenia na terenach objętych działaniami wojennymi (ziemie polskie, Francja, Belgia, Bałkany).

2. Powojenny kryzys gospodarczy:

a. bezrobocie wskutek ograniczenia produkcji zbrojeniowej i demobilizacji,

b. hiperinflacja

c. długi wojenne

3. Bardzo duże straty demograficzne

a. poległo około 10 mln. żołnierzy

b. łącznie liczba mieszkańców Europy zmniejszyła się o 50 mln

4. Problem inwalidów wojennych, sierot i wdów

II. Wielki kryzys gospodarczy – 1929-1935

1. Okres prosperity gospodarczej

a. dominacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych

b. nakręcanie koniunktury przez nadmierną emisję papierów wartościowych

2. Krach na giełdzie nowojorskiej – 24.X.1929 r. – tzw. „czarny czwartek” – gwałtowny spadek cen akcji

3. Cechy wielkiego kryzysu gospodarczego

a. ogólnoświatowy zasięg

b. załamanie się systemu bankowego

c. deflacja – spadek cen na towary i usługi

d. spadek produkcji

e. spadek wymiany handlowej

f. wzrost bezrobocia

III. Drogi wyjścia z kryzysu.

1. Zbrojenia

2. Pojawienie się interwencjonizmu państwowego – oddziaływanie na gospodarkę przez państwo

3. Etatyzm w gospodarce – państwo występuje w roli przedsiębiorcy

4. Polityka „Nowego Ładu” – prezydent USA Franklin Delano Roosevelt

a. zakaz wywozu złota z kraju

b. kredyt stabilizacyjny dla banków

c. zniesienie parytetu złota – druk pieniędzy  ilości przekraczającej wartość zapasów złota

d. dewaluacja dolara – poprawa opłacalności eksportu

e. zniesieni prohibicji i opodatkowanie sprzedaży alkoholu

f. program wielkich inwestycji

g. interwencyjny skup nadprodukcji płodów rolnych

h. zmiany w prawie pracy

ustalenie płacy minimalnej

prawo do zrzeszania się robotników