Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

6. 4. Powstanie III Rzeszy

I. Republika Weimarska (1919-1933).

1. Przewrót polityczny w Niemczech w XI 1918 r.

a. abdykacja Wilhelma II

b. objęcie władzy przez Radę Pełnomocników LudowychFriedrich Ebert (SPD)

c. stłumienie przewrotu komunistycznego zorganizowanego przez Związek SpartakusaRóża Luksemburg  i Karol Liebknecht

2. Obrady Zgromadzenia Narodowego w Weimarze – stąd nazwa Republika Weimarska

3. Wybór Friedricha Eberta na pierwszego prezydenta

II. Niemcy w latach 20. XX wieku

1. Kryzys powojenny

a. bezrobocie

b. hiperinflacja

c. reformy gospodarcze Gustava Stresemanna  – 1923 r.

2. Napięta sytuacja wewnętrzna

a. krytyka socjaldemokratycznego rządu zarówno ze strony monarchistów i nacjonalistów jak i komunistów

b. działalność bojówek komunistycznych i Freikorpsów

b. ratyfikacja traktatu wersalskiego przyczyną rozruchów

c. pucz Kappa-Lüttwitza – III 1920 r.

3. Sytuacja międzynarodowa:

a. okupacja Zagłębia Ruhry

b. układ ze Związkiem Sowieckim w Rapallo – 1922 r.

c. traktaty w Locarno  (pakt reński) – 1925 r. – Gustav Stresemanna

d. przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów – 1926 r.

3. Załamanie gospodarki podczas wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)

III. Narodziny nazizmu

1. Powstanie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP)

2. Nieudany pucz monachijski – 1923 r.

3. doktryna faszyzmu:

a. „Mein Kampf” Adolfa Hitlera  

b. „Mit XX wieku” Alfreda Rosenberga

c. cechy faszyzmu:

nacjonalizm

antysemityzm

antykomunizm

antydemokratyzm

d. utworzenie i działalność:

SA – oddziały szturmowe NSDAP – Ernst Röhm

SS – policja partyjna NSDAP – Heinrich Himmler

IV. III Rzesza  państwem totalitarnym

1. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera

a. wzrost wpływów NSDAP podczas wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933)

b. zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1932 r.

c. powierzenie przez prezydenta Paula von Hindenburga funkcji kanclerza Adolfowi Hitlerowi – 30 I 1933 r.

2. Proklamacja III Rzeszy15 III 1933 r.

3. Po śmierci Hindenburga Hitler skupił w swoim ręku władzę prezydenta, kanclerza i szefa partii nazistowskiej Führer

4. Ograniczanie swobód demokratycznych – pretekstem podpalenie Reichstagu (1933 r.):

a. delegalizacja Komunistycznej Partii Niemiec

b. delegalizacja pozostałych partii opozycyjnych – budowa systemu monopartyjnego

c. rasizm:

ustawy norymberskie (1935 r.) – ograniczenie praw obywatelskich ludności żydowskiej

„noc kryształowa” – pogromy żydowskie (9.XI.1938 r.)

eugenika

d. rozbudowa aparatu przemocy:

 „noc długich noży” – likwidacja kierownictwa SA – VI 1934 r.

–  utworzenie gestapoTajna Policja Państwowa

– tworzenie obozów koncentracyjnych

tworzenie obozów koncentracyjnych – Dachau

V. Militaryzacja kraju

1. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej – 1935 r.

2. Rozbudowa Wehrmachtu

3. Odtwarzanie rodzajów broni zabronionych przez traktat wersalski:

– lotnictwa

– broni pancernej

– pancerników i okrętów podwodnych

VI. Gospodarka i kultura III Rzeszy

1. Kontrola państwa nad formalnie prywatną gospodarką

a. rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego

b. budowa autostrad

2. kultura w warunkach państwa totalitarnego

a. powołanie Izby Kultury Rzeszy

b. rozwój rzeźby i architektury monumentalnej

3.  Indoktrynacja

a. działalność Ministerstwa Propagandy – Joseph Goebbels

b. utworzenie faszystowskiej organizacji młodzieżowej – Hitlerjugend