Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

6. 5. ZSRS w okresie międzywojennym

I. Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) – 30.XII.1922 r.

1. Uchwalenie konstytucji ZSRS – 1924 r.

2. Przekształcenie Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) we  Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) – WKP (b)

2. Czołowi działacze komunistyczni w okresie rewolucji komunistycznej

a. Włodzimierz Lenin

b. Lew Trocki

c. Grigorij Zinowiew

d. Nikołaj Bucharin

e. Lew Kamieniew

3. Wzrost znaczenia Józefa Stalina  po śmierci Włodzimierza Lenina (1924 r.) – eliminacja rywali politycznych

4. Działalność Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b)

5. Skupienie władzy w ręku Stalina – kult jednostki

6. Dyktatura proletariatu

II. Terror komunistyczny

1. Działalność tajnej policji

a. OGPU – Zjednoczony Główny Zarząd Polityczny

b. NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych

– Gienrich Jagoda

Nikołaj Jeżow

Ławrientij Beria

2. System sowieckich obozów koncentracyjnych

a. łagry

b. Gułag – Główny Zarząd Obozów

3. Wielka czystka (1936-1938)

a. eliminacja rywali politycznych Stalina

b. czystka w Armii Czerwonej – pretekstem zabójstwo Siergieja Kirowa

4. Wielki Głód na Ukrainie (1932-1933)

5. tzw. operacja polska NKWD  represje wymierzone w ludność polską zamieszkującą ZSRS (1937-1938)

III. Gospodarka komunistyczna

1. Zniszczenia spowodowane wojną domową.

2. wprowadzenie tzw. komunizmu wojennego:

a. upaństwowienie większości sektorów gospodarki państw

b. reglamentacja żywności

c. klęska głodu w latach 1920-1921

3. Wprowadzenie Nowej polityki ekonomicznej (NEP) – częściowe urynkowienie gospodarki

4. Kolektywizacja

a. sowchozy – wielkie gospodarstwa państwowe

b. kołchozy – spółdzielnie

c. antychłopska propaganda – określani rolników mianem kułaków

5. Centralne zarządzanie gospodarką w ramach gospodarki planowej – tzw. pięciolatki (plany pięcioletnie)

6.  Intensywna industrializacja kraju

a. rozbudowa zagłębia węglowego w Workucie

b. budowa zakładów metalurgicznych w Magnitogorsku

c. budowa zagłębia węglowego w Kuźniecku

d. budowa elektrowni na Dnieprze – elektryfikacja

e. budowa Kanału Białomorskiego i Kanału Wołga-Don

IV. Indoktrynacja ideologiczna i polityczna

1. Walka z religią i Cerkwią

2. Działalność Komsomołu

3. Model człowieka radzieckiego – homo sovieticus

4. Pawlik Morozow – propagandowy wzorzec dla młodzieży

IV. Polityka zagraniczna ZSRS

1. Traktat niemiecko-radziecki w Rapallo – IV 1922 r.

2. Pogorszenie relacji radziecko-niemieckich po dojściu do władzy Hitlera w Niemczech

3. Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern) jako instrument polityki zagranicznej ZSRS

4. Przyjęcie Związku Sowieckiego do Ligi Narodów – 1934