Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

6. 7. Europa na drodze ku wojnie

I. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939)

1. Obalenie monarchii i ustanowienie republiki – 1931 r.

2. Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1936 r. frontu ludowego

a. front ludowy  republikanie, socjaliści, komuniści

b. wdrożenie radykalnych reform społecznych

reforma rolnictwa

– ograniczenie wpływów i majątku Kościoła

– rozwój świeckiego szkolnictwa

– kontrola społeczna nad armią

c. bunt części wojsk – 1936 r.

– przyłączenie się do buntu wojsk stacjonujących w Maroku – gen. Francisco Franco

– konsolidacja karlistów (zwolennicy monarchii) i Falangi (organizacja hiszpańskich faszystów)

d. pomoc dla frankistów ze strony Portugalczyków, Włochów i Niemców (Legion Condor).

e. pomoc dla republikanów – ZSRS i Brygady Międzynarodowe

3. Krwawa wojna domowa

a. bombardowanie przez Niemców Guerniki

b. zdobycie przez rebeliantów Madrytu III 1939 r.

– w czasie walk o Madryt Franco dysponował czterema kolumnami wojska

– siły szpiegujące i prowadzące dywersję na tyłach wojsk republikańskich nazwano „piątą kolumną”  nazwa ta przyjęła się jako określenie nieprzyjaciela działającego wewnątrz państwa

4. Zwycięstwo frankistów1939 r.

II. Odbudowa potęgi militarnej Niemiec.

1.Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów – 1933 r.

2. Wdrożenie programu zbrojeń

– wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej – III 1935 r.

– rozbudowa Wehrmachtu

3. Remilitaryzacja Nadrenii – III 1936 r.

4. Zawarcie Paktu Antykominternowskiego z Japonią i Włochami – 1936 r.

III. Ekspansja terytorialna III Rzeszy.

1. Włączenie Zagłębia Saary do Niemiec – na mocy przeprowadzonego plebiscytu (1935 r.)

2. Anschluss Austrii12 III 1938 r.

3. Układ monachijski

a. polityka appeasement (łagodzenia) wobec III Rzeszy

b. Sudety – pogranicze czesko-niemieckie

fortyfikacje na wypadek wojny z Niemcami

– ważny region gospodarczy

– liczna mniejszość niemiecka

– uzyskanie autonomii

c. konferencja w Monachium29-30 IX 1938 r.

– uczestnicy: Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Benito Mussolini i Adolf Hitler

– decyzje dotyczące Czechosłowacji bez udziału jej przedstawiciela

d. układ monachijski – 30 IX 1938 r.

– włączenie Sudetów do Niemiec

– deklaracja Hitlera o rezygnacji z innych roszczeń

e. zajęcie przez Polskę Zaolzia

f. Węgry na mocy pierwszego arbitrażu wiedeńskiego zagarnęły południową Słowację – XI 1938 r.

IV. Zaborcza polityka III Rzesz i Włoch

1. Odłączenie się Słowacji – ksiądz Jozef Tiso (III 1939 r.)

2. Wkroczenie do Czech wojsk niemieckich (15 III 1939 r.)

a. przekształcenie Czech w Protektorat Czech i Moraw – Emil Hácha

b. przejęcie tzw. Rusi Zakarpackiej przez Węgry

c. zajęcie przez III Rzeszę Kłajpedy

3. Zajęcie Albanii przez Włochy – IV 1939 r.

 

VI. Sytuacja międzynarodowa w Europie w przededniu wybuchu wojny

1. Pierwsze żądania Hitlera wobec Polski:

a. przyłączenie Gdańska do Niemiec

b. budowa eksterytorialnej autostrady przez polski „korytarz”

2. Udzielenie przez Wielką Brytanię gwarancji pomocy militarnej na wypadek agresji III Rzeszy – 31 III 1939 r.

3. Wypowiedzenie przez Niemcy paktu o nieagresji z 1934 r. – 28 IV 1939 r.

4. Zawarcie niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji – tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow – 23 VIII 1939 r.

a. Joachim von Ribbentrop

b. Wiaczesław Mołotow

5. Podpisanie polsko-brytyjskiego układu sojuszniczego – 25 VIII 1939 r.