Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

7. 8. Kultura II Rzeczpospolitej

1. Wiodące ośrodki nauki polskiej

a. Uniwersytet Jagielloński

b. Uniwersytet Lwowski (Uniwersytet Jana Kazimierza)

c. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

d. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

e. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

f. Państwowa Szkoła Morska w Gdyni

g. Katolicki Uniwersytet Lubelski

h. Polska Akademia Umiejętności

2. Wybitni uczeni okresu międzywojennego

a. lwowscy matematycy:

Stefan Banach

– Hugo Steinhaus

b. biochemia

Kazimierz Funkbadania nad witaminami

Ludwik Hirszfeldtwórca podstaw nauki o grupach krwi

c. Bronisław Malinowski – światowej sławy etnograf – badania na Nowej Gwinei

d. Władysław Tatarkiewicz – historyk filozofii

e. Tadeusz Kotarbińskifilozof – zajmował się teorią poznania, logiką i etyką

f. wybitni historycy:

Aleksander Brückner - Dzieje kultury polskiej

Kazimierz  Tymieniecki

Roman Grodecki

Marceli Handelsman

 

3. Oświata II Rzeczpospolitej

a. wprowadzenie obowiązku nauki dla dzieci

b. walka z analfabetyzmem wśród dorosłych – np. nauka czytania i pisania żołnierzy

c. reforma szkolnictwa Stanisława Grabskiego

d. reforma szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza

e. szkolnictwo II Rzeczpospolitej:

– szkoły powszechne

– gimnazja  – czteroletnie

– licea – dwuletnie

– uczelnie wyższe

4. Literatura II Rzeczpospolitej

a. Julian Tuwim

b. Antoni Słonimski

c. Jarosław Iwaszkiewicz

d. Tadeusz Boy-Żeleński

e. Witold Gombrowicz

f. Bruno Szulz

 

5. Sztuki plastyczne

a. twórczość Stanisław Ignacego Witkiewicza

b. malarstwo

Józefa Pankiewicza

Wojciech Kossak

– Jan Styka

 

6. Kultura masowa

a. działalność Polskiego Radia – od 1926 r.

b. kinematografia

Adolf Dymsza

– Eugeniusz Bodo

Pola Negri

c. muzyka

Karol Szymanowski

Jan Kiepura

d. Sport

Janusz Kusociński

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura