Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1. 03. Ruchy rewolucyjne i niepodległościowe w Europie w pierwszej połowie XIX wieku

1. Rewolucja lipcowa we Francji - 1830 r.

a. postawienie Karolowi X zarzutów przez Izbę Deputowanych

b. ogłoszenie przez Karola X tzw. ordonansów – królewskich dekretów nadzwyczajnych

– rozwiązanie Izby Deputowanych

– wprowadzenie cenzury prewencyjnej

– zniesienie odpowiedzialności rządu przed Izbą Deputowanych

c. wybuch rewolucji lipcowej w Paryżu – 27-29 lipca 1830 r.

– dowódcą Gwardii Narodowej Marie Joseph de La Fayette

abdykacja Karola X

d. monarchia lipcowa

–  objęcie tronu przez Ludwika Filipa – z linii orleańskiej Burbonów

– utrzymanie monarchii

– rządy w rękach bogatej burżuazji – odsunięcie od władzy arystokracji

2. Powstanie niepodległej Belgii - 1830 r.

a. geneza powstania w Belgii

– dyskryminacja Belgów w Królestwie Zjednoczonych Niderlandów

– zróżnicowanie religijne

katoliccy Belgowie

protestanccy Holendrzy

– wzrost nastrojów niepodległościowych pod wpływem zwycięstwa rewolucji lipcowej we Francji

b. wybuch powstania przeciw narzuconemu przez kongres wiedeński związkowi z Holandią – 25 VIII 1830 r.

c. powstanie niepodległej Belgii

– ogłoszenie niepodległości 4 X 1830 r.

– uchwalenie konstytucji przez belgijski kongres – 7 II 1831 r.

Belgia monarchią konstytucyjną – Leopold I

zasada suwerenności ludu i równości wszystkich wobec prawa

dwuizbowy parlament

odpowiedzialność ministrów przed parlamentem

3. Bałkany na początku XIX wieku

a. językowe i religijne zróżnicowanie ludności

– katoliccy Słowianie

– muzułmańscy Turcy

– prawne i ekonomiczne upośledzenie ludności podbitej

b. autonomia Czarnogóry – rządy władyków (prawosławni biskupi)

c. Walka Serbów o niezależność

– powstania zbrojne – stłumione przez Turków

– interwencja Rosji w obronie interesów Słowian bałkańskich

– konwencja akermańska – nadanie autonomii:

Serbii

Wołoszczyźnie

Mołdawii

4. Wojna o niepodległość Grecji - 1821-1832

a. status prawny ludności greckiej w imperium tureckim

– znaczny zakres swobód

– dostęp do urzędów cywilnych i wojskowych

– wysoki poziom świadomości narodowej Greków

– korzystna sytuacja prawna nie przyczyniła się do rezygnacji Greków z walki o pełną niepodległość – powstania zbrojne

b. wybuch powstania w Grecji – 1821 r.

– krwawe walki na Peloponezie i  Wyspach Egejskich

– proklamowanie niepodległości Grecji przez Zgromadzenie narodowe (Epidauros) – 1822 r.

– uchwalenie konstytucji

– pogromy ludności greckiej – m.in. w Stambule

c. Europa wobec powstania greckiego

– tworzenie komitetów pomocy dla Greków – George Byron

– potępienie rzezi Greków przez Francję i Anglię

– interwencja zbrojna Francji i Anglii –  rozbicie floty tureckiej pod Navarino – 1827 r.

– interwencja rosyjska – wkroczenie wojsk carskich pod dowództwem Iwana Dybicza do Armenii i na Bałkany – 1828 r.

d. pokój w Adrianopolu – 1829 r.

uznanie niepodległości Grecji

granice niepodległej Grecji zostały ustalone traktatem londyńskim  w 1830 r.

na tronie greckim zasiadł Otton Wittelsbach z dynastii bawarskiej

– potwierdzenie autonomii Serbii, Mołdawii i Wołoszczyzny

– Rosja otrzymała część Armenii i wybrzeże czarnomorskie Kaukazu