Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Dwudziestolecie międzywojenne - katalog nazw

 

Brygady Międzynarodowe

egzystencjalizm

Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy – Gułag

Hitlerjugend

Komsomoł

Komunistyczna Partia Niemiec

Liga Narodów

Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych – NKWD

Mały traktat wersalski

Narodowa Partia Faszystowska

„noc długich noży”

„noc kryształowa”

Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP)

Nowy Ład

NSDAP

Protektorat Czech i Moraw

Republika Weimarska

SA

SS

Traktat w Rapallo

traktat wersalski

traktaty laterańskie

traktaty lokarneńskie

układ monachijski

ustawy norymberskie

Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) – WKP(b)

Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny (OGPU)

Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)