Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

7. 1. Odrodzenie Polski

I. Międzynarodowe uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości

1. Klęska Rosji

a. upadek dynastii Romanowów

b. brzeski traktat pokojowy - 3 III 1918 r.

b. upadek dynastii Habsburgów i rozpad Austro-Węgier

c. klęska Cesarstwa Niemieckiego i upadek dynastii Hohenzollernów

II. Odzyskanie niepodległości

1. Tworzenie się lokalnych ośrodków władzy

a. Rada Regencyjna  Warszawa

b. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (RNKC)  Cieszyn

c. Polska Komisja Likwidacyjna (PKL)   Kraków

d. Naczelna Rada Ludowa (NRL) Poznań

e. Tymczasowy Komitet Rządzący  Lwów

2. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – 7 XI 1918 r.

a. lewicowy skład rządu

b. premierem Ignacy Daszyński  (PPS)

c. program reform:

– prawa wyborcze dla kobiet

– bezpłatne szkolnictwo

nacjonalizacja kopalń oraz banków

parcelacja wielkiej własności ziemskiej

3. Józef Piłsudski

a. powrót z więzienia w  Magdeburgu – 10 XI 1918 r.

b. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy wojskowej – 11 XI 1918 r.

c. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy cywilnej – 14 XI 1918 r.

d. objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Tymczasowego Naczelnika Państwa

4. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (m.in. Roman Dmowski , Ignacy Paderewski )

5. Utworzenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

a. lewicowy charakter rządu

b. reformy

– ośmiogodzinny dzień pracy

– płaca minimalna

– system ubezpieczeń społecznych

– prawa wyborcze dla kobiet

6. Utworzenie rządu Ignacego Paderewskiego  (styczeń 1919 r.) – z udziałem narodowej demokracji