Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 5. Wielka Emigracja

I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego

1. Represje popowstaniowe

a. ogłoszona amnestia nie objęła najbardziej aktywnych uczestników

b. zsyłka na Syberię i katorga

c. konfiskata majątków uczestników powstania i emigrantów

2. Masowa emigracja żołnierzy i cywilów

a. życzliwość opinii publicznej wobec emigrantów

b. utrudnienia ze strony Prus – część żołnierzy została uwięziona lub zmuszona do powrotu

c. ok. 10 tys. osób udało się na emigrację do Europy Zachodniej

d. emigrację tę nazwano Wielką Emigracją ze względu na rolę, jaką odegrała w historii Polaków

3. Położenie emigrantów polskich we Francji

a. udzielenie azylu przez rząd francuski

b. zorganizowanie tzw. zakładów i przyznanie niewielkich zasiłków

c. utworzenie Centralnego Komitetu Francusko-Polskiego

II. Życie polityczne Wielkiej Emigracji

1. Próby utworzenia jednolitej organizacji emigracyjnej

a. Komitet Narodowy Polski (KNP)Joachim Lelewel

b. Komitet Narodowy Emigracji Polskiej – gen. Józef Dwernicki

2. Hotel Lambert – 

a. przywódcy:

książę Adam Jerzy Czartoryski

– Władysław Zamoyski

b. program

– wyzwolenie Polski podczas konfliktu europejskiego

– ustanowienie w wyzwolonej Polsce monarchii konstytucyjnej

zniesienie pańszczyzny i stopniowe uwłaszczenie za odszkodowaniem dla szlachty wypłaconym prze państwo

– utrzymywanie kontaktu z krajem za pośrednictwem emisariuszy

3. Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP)

a. przywódcy:

Tadeusz Krępowiecki

– Wiktor Heltman

– na czele TDP stała Centralizacja

b. program – „Mały Manifest” – 1832-1835 r.

– wyzwolenie Polskie w drodze powszechnej rewolucji

– zniesienie stanów i zaprowadzenie równości

– ustanowienie wspólnej własności

c. program – „Wielki Manifest” – 1836

– wyzwolenie Polski wysiłkiem całego narodu pod kierunkiem szlachty

– ustanowienie w wyzwolonej Polsce ustroju republikańskiego

– przywrócenie granic przedrozbiorowych

uwłaszczenie chłopów przy jednoczesnym zachowaniu własności szlacheckiej

– utrzymanie kontaktu z krajem za pomocą emisariuszy

4. Gromady Ludu Polskiego

a. przywódcy:

– Stanisław Worcel

Tadeusz Krępowiecki

b. program

– wyzwolenie Polski w wyniku powstania ludu

– zniesienie własności i przywilejów

– wprowadzenie wspólnoty majątkowej

5. Zjednoczenie Emigracji Polskiej (ZEP)

a. przywódcy:

Joachim Lelewel

b. program

– odbudowa Polski w drodze zbrojnego powstania

– przyszła Polska państwem demokratycznym

przywrócenie granic przedrozbiorowych

uwłaszczenie chłopów