Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 08. Kultura polskw w pierwszej połowie XIX wieku

1. Kultura polska w pierwszych latach zaborów

a. utworzenie w Warszawie Towarzystwa Przyjaciółw Nauk  – 1800 r.

– Stanisław Sołtyk – inicjator TPN

Stanisław Staszic – pierwszy prezes TPN

Julian Ursyn Niemcewicz – następca Staszica

b. wydanie Słownika języka polskiegoBogumił LInde

c. działalność Uniwersytetu Wileńskiego

d. utworzenie LIceum Krzemienieckiego

e. utworzenie we Lwowie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

f. utworzenie publicznej Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

 

2. Zmierzch klasycyzmu

a. artyści nawiązujący do sztuki antycznej:

Franciszek Wężyk

Ludwik Osiński

b. nurt patriotyczny

Cyprian Godbeski (Pamiętnik oblężenia Mantui)

Julian Ursyn Niemcewicz (Dwaj panowie Sieciechowie)

Jan Potocki (Rękopis znaleziony w Saragossie)

 

3. Polski romantyzm

a. polski romantyzm narodził się w Wilnie – wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza (1822 r.)

b. cechy charakterystyczne romantyzmu w Polsce:

– czerpanie inspiracji z kultury ludowej i narodowej

– nawiązywanie do treści historycznych

– fascynacja kulturą Wschodu

– indywidualizm i wiara w ideały

– kierowanie się emocjami i intuicją

– gloryfikacja wolności

c. spór romantyków z klasykami

d. czołowi romantycy polscy

Adam Mickiewicz

Juliusz Słowacki

Zygmunt Krasiński

e. polski mesjanizm 

– wiara, że naród został wybrany przez Boga do odegrania szczególnej roli w historii

– twórcą polskiej wersji mesjanizmu był Andrzej Towiański - towianizm

 

4. Sztuki plastyczne

a. style

eklektyzm

styl neogotycki (zamek w Kórniku)

b. malarstwo romantyczne

Aleksander Orłowski

Piotr Michałowski (Szarża w wąwozie Somosierra)

Artur Grottger (Polonia, Lituania)

Władysław Antycz (Dzieje Polski w 24 obrazach)

 

5. Polska muzyka romantyczna

a. Fryderyk Chopin

b. Stanisław Moniuszko (opery: Halka, Straszny dwór)

c. Władysław Żeleński (opery: Konrad Wallenrod, Stara baśń)

 

6. Oświata polska w pierwszej połowie XIX wieku

a. działalność liceum w Krzemieńcu (Tadeusz Czacki)

b. tworzenie sieci szkół elementarnych w Kongresówce – z inicjatywy ministra Stanisława Kostki Potockiego 

c. powstanie pierwszych szkół zawodowych (Stanisław Staszic)