Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1815 r. – utworzenie Królestwa Polskiego

1819 r. – powstanie Wolnomularstwa Narodowego

1821 r. – utworzenie Towarzystwa Patriotycznego

1828 r. – spisek Piotra Wysockiego

29 XI 1830 r. – wybuch Powstania Listopadowego

5 grudnia 1830 – 17 stycznia 1831 r. – dyktatura gen. Chłopickiego

25 stycznia 1831detronizacja cara Mikołaja I

25 lutego 1831 r. – bitwa pod Grochowem

10 kwietnia 1831 r. – bitwa pod Iganiami

26 maja 1831 r. – bitwa pod Ostrołęką

1832 r.  – powstanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

1835 r.  – powstanie Gromad Ludu Polskiego

1836 r.  – wydanie wielkiego manifestu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

1844 r.  – spisek księdza Piotra Ściegiennego

1846 r.  – wybuch powstania krakowskiego

1846 r. – śmierć Edward Dembowskiego

1846 r. – rabacja galicyjska

1846 r. – wcielenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do Austrii

 

1848 r. – powstanie wielkopolskie

11 IV 1848 r. ugoda w Jarosławcu

30 IV 1848 r. – bitwa pod Miłosławiem

1848 r. – uwłaszczenie chłopów w Galicji

1858 r. – utworzenie Towarzystwa Rolniczego

22 I 1863 r. – wybuch powstania styczniowego

11.03.1863-18.03.1863  – dyktatura Langiewicza

17 X 1863 r. dyktatura Romualda Traugutta

1864 r. – uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim przez cara