Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

3. 1. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

I. Zróżnicowanie stanów

1. Dualizm społeczno-gospodarczy

a. stany północne

gospodarka kapitalistyczna, opierająca się na pracy najemnej

– rozwinięty przemysł, transport i bankowość

– dążenie do stosowania ceł ochronnych i budowy silnego rynku

– dominującą formą gospodarki rolnej - farmy

b. stany południowe

– wielkie plantacje opierające się na niewolniczej pracy Murzynów

– silne związki z rynkami europejskimi

2. Sprzeczne cele polityczne

a. problem niewolnictwa

abolicjonizm w stanach północnych

– dążenie do zachowania niewolnictwa w stanach południowych

b. sprzeczne koncepcje ustroju państwa

– dążenie do wzmocnienia unii w stanach północnych

– dążenie do zachowania konfederacji w stanach południowych

c. dążenie do zachowania równowagi liczebności stanów „wolnych” i stanów „niewolniczych”

d. podziały polityczne

Partia Demokratyczna – wywodziła się z Partii Antyfederalistycznej i Partii Demokratyczno-Republikańskiej

Partia Republikańska – republikanie, zwolennicy liberalizmu i abolicjonizmu

II. Wybuch wojny secesyjnej

1. Sprawa Johna Browna

a. inspirator powstania niewolników w stanie Wirginia

b. został ujęty i skazany na śmierć

c. egzekucja Browna przyczyniła się do zaostrzenia konfliktu w sprawie niewolnictwa

2. Zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 1860 r. republikanina Abrahama Lincolna – zwolennika zacieśnienia unii

3. Secesja

a. wystąpienie z Unii 11 stanów południowych

b. utworzenie przez nie nowego państwa – Skonfederowane Stany Ameryki

– prezydentem Jefferson Davis

– stolca w Richmond w stanie Wirginia

– konstytucja niemal identyczna z konstytucją USA, ale gwarantująca szeroką autonomię stanom

4. Potencjał walczących stron

a. Unia:

– 23 stany

– 22 mln mieszkańców

– rozwinięty przemysł, kolej, flota wojenna

– rozwinięta flota wojenna

– mobilizacja 2-milionowej armii

b. Konfederacja

– 11 stanów

– 9 mln mieszkańców

– gospodarka rolna, słabo rozwinięty przemysł

– mobilizacja 850 tys. żołnierzy

III. Działania wojenne

1. Początek wojny secesyjnej  atak wojsk Konfederacji na wierny Unii Fort Sumter – 12 IV 1861 r.

2. Bitwa nad Bull Run – 21 VII 1861 r. – zwycięstwo konfederatów 

3. Ofensywa  gen. Roberta Lee  na wschodzie

4. Działania prezydenta Abrahama Lincolna

a. Ustawa o osadnictwie – przyznanie obywatelstwa i ziemi przyszłym imigrantom w zamian za służbę w wojsku

b. Proklamacja emancypacyjna – zniesienie niewolnictwa we wszystkich zbuntowanych stanach

5. Działania zbrojne w 1863 r.

a. bitwa pod Gettysburgiem – 1-3 VII 1863 r. – porażka wojsk Konfederacji gen. Roberta Lee

b. zdobycie przez wojska Unii gen. Ulyssesa Granta twierdzy Vicksburg – opanowanie doliny rzeki Missisipi

c. działania ofensywne wojsk Unii

– wiązanie głównych sił konfederatów przez wojska gen. Ulissesa Granta

– atak od zachodu wojsk Unii pod dowództwem gen. Williama Shermanataktyka „spalonej ziemi”

zdobycie Richmond przez wojska Północy – 2-3 IV. 1865 r.

d. kapitulacja wojsk Konfederacji w Appomattox – 9 IV 1865 r.

IV. Skutki wojny secesyjnej

1. W wojnie poległo:

– 360 tys. żołnierzy Unii

– 330 tys. żołnierzy Konfederacji

– znaczne straty wśród ludności cywilnej – totalny charakter wojny

2. Śmierć prezydenta Abrahama Lincolna w wyniku zamachu – 14 IV 1865 r.

3. Zniesienie niewolnictwa

a. trudna sytuacja Murzynów

– analfabetyzm

– bezrobocie

segregacja rasowa

b. działalność Ku Klux Klanu

V Stany zjednoczone po wojnie secesyjnej

1. Wzrost liczby ludności w wyniku licznej imigracji

2. Rozwój terytorialny – włączenie 17 nowych stanów

3. Intensywny rozwój gospodarczy kraju

a. rozwój przemysłu

b. rozwój transportu – budowa transkontynentalnej linii kolejowej

4. Eksterminacja Indian

5. W polityce zagranicznej – zasada izolacjonizmu