Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

3. 2. Zjednoczenie Włoch

I. Włochy po Wiośnie Ludów

1. Sytuacja polityczna państw włoskich

a. ruch risorgimento

b. państwa włoskie uzależnione od Austrii:

– Królestwo Lombardzko -Weneckie – włączone do Austrii

– Parma

– Toskania

c. Państwo Kościelne

d. Królestwo Obojga Sycylii – panowanie hiszpańskiej dynastii Burbonów

e. Królestwo Sardynii (Piemont)

– panowanie Wiktora Emanuela II

– rządy premiera hrabiego Camillo Cavoura

– reformy liberalne

– reformy gospodarcze

2. Koncepcje zjednoczenia Włoch

a. rewolucyjna

Giuseppe Mazzini

Giuseppe Garibaldi

– plan powszechnej rewolucji i budowy demokratycznej republiki włoskiej

b. liberalna

– plan tworzenia federacyjnej monarchii pod przewodnictwem Królestwa Sardynii

II. Droga Włoch do zjednoczenia

1. Sojusz Francji z Piemontem

a. nieudany zamach na Napoleona III

b. tajne porozumienie Cavoura z Napoleonem III w Plombières-les-Bains – 1858 r.

– deklaracja pomocy militarnej Francji dla Włoch w zamian za odstąpienie jej Sabaudii wraz z Niceą

– rachuby Napoleona III na zastąpienie wpływów austriackich we Włoszech wpływami francuskimi

2. Wojna z Austrią

a. przyczyną wypowiedzenia wojny przez Austrię prowokacje włoskie – 1859 r.

b. bitwy pod Magentą i Solferino1859 r.

– zwycięstwo wojsk francusko-piemonckich

– wkroczenie wojsk sojuszniczych do Mediolanu

– w walkach uczestniczył ochotniczy oddział strzelców alpejskich Garibaldiego

– utworzenie Czerwonego Krzyża – Jean-Henri Dunant

3. Francusko-austriacki rozejm w Villafranca de Verona (1859 r.)

a. Napoleon III zawarł rozejm z Franciszkiem Józefem I  bez porozumienia z Wiktorem Emanuelem II

b. powodem przerwania działań wojennych była obawa przed interwencją mocarstw i pogorszeniem relacji z Kościołem

c. warunki porozumienia:

– Austria oddała Lombardię z Mediolanem  - Francja miała ją następnie przekazać Królestwu Sardynii

– Królestwo Sardynii oddało Francji Sabaudię i Niceę (zgodnie z wcześniejszą umową)

– Wenecja pozostała w posiadaniu Habsburgów

III. Powstanie Królestwa Włoch

1. Przyłączenie do Królestwa Sardynii na podstawie plebiscytu Toskanii, Modeny, Parmy i Bolonii – 1860 r.

2. Rewolucja w Królestwie Obojga Sycylii

a. wybuch powstania w Palermo przeciw Burgundom

b. lądowanie „tysiąca czerwonych koszul” Giuseppe Garibaldiego na Sycylii – 1860 r.

c. program radykalnych reform społeczno-gospodarczych

d. opanowanie Królestwa Obojga Sycylii przez zwolenników Garibaldiego

2. Wkroczenie do Państwa Kościelnego wojsk Piemontu (Królestwa Sardynii)

3. Garibaldi podporządkował się królowi Piemontu Wiktorowi Emanuelowi II

4. Po plebiscycie 10 XI 1860 r. część Państwa Kościelnego i Królestwa Obojga Sycylii połączono z Piemontem

5. Obwołanie przez ogólnowłoski parlament Wiktora Emanuela II królem Włoch – 17 III 1861 r.

6. Włączenie Wenecji do państwa włoskiego w wyniku wojny prusko-austriackiej – 1866 r.

a. Włochy opowiedziały się po stronie Prus

b. Włochy otrzymały Wenecję mimo klęsk militarnej pod Custozą

7. Włączenie Rzymu do państwa włoskiego podczas wojny prusko-francuskiej – 1870 r.

a. klęska Francji pozbawiła papieża protekcji francuskiej

b. Rzym stolicą Królestwa Włoch

c. terytorium Stolicy Apostolskiej ograniczone do Watykaniu

d. papież Pius IX  ogłosił się „więźniem Watykaniu”

8. Problemy z unifikacją kraju zróżnicowanego pod względem gospodarczym, społecznym, prawnym i obyczajowym