Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

3. 6. Rewolucja naukowo-techniczna

I. Rozwój nauk

1. Filozofia

a. pozytywizm  - August Comte

b. empiryzm John Stuart Mill

c. ewolucjonizm

Herbert Spencer

Charles Darwin

d. scjentyzm

e. materializm dialektyczny

Karol Marks

Fryderyk Engels

2. Albert Einstein

3. Chemia

a. narodziny chemii nieorganicznej

– Jacob Berzelius

– Humphry Davy

b. Dymitr Mendelejew – odkrycie układu okresowego pierwiastków

c. Skroplenie powietrza, tlenu i azotu

Zygmunt Wróblewski

Karol Olszewski

4. Fizyka

a. John Dalton – udowodnił, że materia składa się z atomów

b. Odkrywanie elektryczności

– Hans Christian Ørsted – sformułował teorię elektromagnetyzmu

André Ampere – rozwinięcie teorii elektromagnetyzmu

Georg Ohm – sformułował prawo oporu elektrycznego

Michael Faraday – odkrycie indukcji elektromagnetycznej

odkrycie fal elektromagnetycznych Heinrich Herz

c. badania nad promieniotwórczością

Antoine Hanrie Becquerel odkrycie zjawiska promieniotwórczości – 1896 r.

Pierre Curie i Maria Skłodowska-Curie – odkrycie polonu i radu – 1898 r.

5. Biologia

a. Rudolf Virchow – udowodnił komórkową budowę organizmów

b. Charles Darwin – ogłoszenie teorii ewolucji

Pochodzenie gatunków – 1859 r.

– darwinizm społeczny

6. Medycyna

a. Louis Pasteur

– mikrobiologia

szczepionka przeciw wściekliźnie

b. narodziny antyseptyki

– Ignaz Semmelweis

– Joseph Lister

– Paul Berger

c. zastosowanie lampy rentgenowskiej Wilhelm Röntgen

d. wynalezienie aspiryny – środek przeciwzapalny i przeciwgorączkowy

e. Paul Ehrlich – początki chemioterapii

II. Rozwój rolnictwa

1. Mechanizacja rolnictwa

a. pługi

b. siewniki rzędowe

c. żniwiarka mechaniczna

d. młockarnie

e. sieczkarnie

f. ciągniki

2. Użyźnianie gleby

a. regulacja nawodnienia gruntów ornych – melioracja

b. zastosowanie płodozmianu

rośliny okopowe (ziemniaki, buraki)

rośliny przemysłowe (len)

rośliny motylkowe (koniczyna)

c. zastosowanie nawozów sztucznych

3. Rozwój przemysłu spożywczego np.:

a. gorzelnie

b. cukrownie

c. browary

d. olejarnie

e. mleczarnie

III. Rozwój nowych gałęzi przemysłu

1. Rozwój przemysłu hutniczego

a. skonstruowanie tzw. gruszkiHenry Bessemer – 1856 r.

b. piec martenowskiPierre-Émile Martin

c. opracowanie technologii produkcji aluminium

2. Powstanie przemysłu chemicznego

a. pozyskiwanie gazu w procesie destylacji węgla

b. Ignacy Łukasiewicz

destylacja ropy naftowej

– wynalezienie lampy naftowej

c. produkcja nawozów sztucznych

d. rozwój przemysłu farmaceutycznego

e. produkcja środków czystości

3. Wynalazki z zakresu przemysłu elektrotechnicznego

a. Michael Faradayprądnica i silnik elektryczny

b. Thomas Edison

– udoskonalenie prądnicy

– zastosowanie sieci przewodów elektrycznych do przekazywania energii elektrycznej

budowa elektrowni

wynalezienie żarówki

c. Werner von Siemens

prądnica prądu stałego

IV. Rewolucja w komunikacji i transporcie

1. Rewolucja w komunikacji

a. telegraf Samuela Morse’a – narodziny telekomunikacji – 1840 r.

b. telefon  – Alexander Graham Bell – 1876 r.

c. radio Guglielmo Marconi – 1896 r.

2. Rewolucja w transporcie

a. Werner von Siemenstramwaj elektryczny

b. turbina parowa – Charles Parsons – 1884 r.

c. silnik spalinowy Étienne Lenoir – 1860 r.

d. silnik spalinowy wysokoprężnyRudolf Diesel

e. samochód – 1885 r.

Karl Benz

Gottlieb Daimler

Henry Fordtaśmowa produkcja samochodów

f. samolot Wilbur Wright i Orville Wright – 1903 r.

g. sterowiec

V. Kapitalizm monopolistyczny

1. Intensywna industrializacja

2. Koncentracja produkcji (powstawania spółek)

a. koncentracja pionowa – spółki skupiające przedsiębiorstwa łącznie realizujące wszystkie fazy produkcyjne określonego produktu (od wydobycia surowca do produktu finalnego)

b. koncentracja pozioma – spółki skupiające wszystkie przedsiębiorstwa produkujące określony produkt

c. formy koncentracji produkcji

spółki akcyjne

koncern

kartel

trust

syndykat