Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

4. 4. Rewolucja 1905 r.

I. Rewolucja 1905 r. w Rosji

1. Geneza rewolucji w Rosji

a. kryzys gospodarczy na początku XX w.

– spadek produkcji

– wzrost bezrobocia

– fala strajków

b. klęska w wonie z Japonią (1904-1905 r.)

2. Sytuacja polityczna w Rosji

a. Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji (SDPRR)

b. Partia Socjalistów-Rewolucjonistów (eserowcy)

c. Stowarzyszenie Robotników Fabrycznych – legalna organizacja narodowo-konserwatywna

3. Wybuch rewolucji

a. krwawa niedziela – wojsko otworzyło ogień do pokojowej manifestacji w Petersburgu – 22 I 1905 r.

b. fala strajków w Rosji

c. zamach na wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza Romanowa

4. Manifest październikowy cara Mikołaja II

a. zapowiedź amnestii dla więźniów politycznych

b. zapowiedź zwołania parlamentu – Dumy Państwowej

c. zapowiedź wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego i wolności zrzeszeń

5. Krwawo stłumione powstanie w Moskwie – grudzień 1906 r.

6. Wybory do I Dumy – styczeń 1906 r.

a. 36 miejsc przeznaczono dla Polaków

b. decyzje dumy musiały mieć zgodę cara

c. rozwiązanie Dumy – 21 VII 1906 r.

7. Reakcja stołypinowska

a. objęcie funkcji premiera przez Piotra Stołypina – VII 1906 r.

b. wybory do II i III Dumy

c. represje policyjno-sądowe wobec uczestników rewolucji

d. wycofanie części demokratycznych reform

II. Rewolucja na ziemiach polskich

1. Polskie ugrupowania polityczne wobec rewolucji w Rosji

a. podział w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)

– powstanie Organizacji Bojowej PPS

– „starzy” – realizacja walki o niepodległość oraz ograniczanie się do akcji terrorystycznych niewielkich grup bojowych (Józef Piłsudski, Feliks Perl)

– „młodzi” – dążyli do działań masowych (Feliks Sachs, Marian Bielecki)

b. narodowa demokracja

– walka o przywrócenie języka polskiego jako urzędowego

– w dalszej perspektywie dążenie do uzyskania autonomii

– potępienie strajków i demonstracji robotniczych w obawie przed rewolucją społeczną

c. konserwatywne Stronnictwo Polityki Realnej – postawy lojalistyczne wobec caratu

2. Pod wpływem wydarzeń w Petersburgu 22 I 1905 r. PPS i SDKPiL ogłosiły strajk generalny

a. postulaty:

– socjalne (podwyżka wynagrodzeń, ośmiogodzinny dzień pracy)

– polityczne (ustanowienie republiki, zwołanie parlamentu, wprowadzenie konstytucji)

b. strajk szkolny

3. Powstanie łódzkie (22-24 VI 1905 r.)

4. Działalność Organizacji Bojowej PPSterror indywidualny

5. Walka między PPS i SDKPiL a narodową demokracją

6. Wybory do Dumy

a. bojkot wyborów przez PPS i SDKPiL

b. zwycięstwo narodowej demokracji (2/3 przyznanych Polakom miejsc)

6. Działalność Gieorgija Skałona w Priwislinskim Kraju

a. wprowadzenie stanu wojennego

b. rozpędzanie siłą manifestacji i pochodów

c. liczne wyroki śmierci dla uczestników rewolucji – stracono około 1000 osób

d. pogrom Żydów w Białym stoku przeprowadzony przez wojsko carskie

III. Skutki rewolucji 1905 r. w Królestwie Polskim

1. Zakończenie prześladowań Kościoła unickiego – Ukaz tolerancyjny z 1905 r.

2. Uzyskanie prawa do zakładania prywatnych szkół z językiem polskim

3. Prawo wyboru przedstawicieli Polaków do Dumy

4. Prawo do zakładania stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych

5. Działalność organizacji oświatowych

a. Polskiej Macierzy Szkolnej

b. Towarzystwa Kursów Naukowych

6. Złagodzenie cenzury

IV. Rozłam w PPS – 1906 r.

1. Polska Partia Socjalistyczna „Frakcja Rewolucyjna”

a. Józef Piłsudski

b. głównym celem walka o niepodległość Polski

2. Polska Partia Socjalistyczna „Lewica”

a. Maksymilian Horwitz-Walecki

b. program walki rewolucyjnej – ideowe zbliżenie do SDKPiL