Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1867 r. – nadanie Galicji autonomii

1871 r. – początek Kulturkampfu

1882-86 r. – Wielki Proletariat

1887 r. – powstanie Ligi Polskiej

1887 r. – utworzenie II Proletariatu

1886 r. – utworzenie Komisji Kolonizacyjne w zaborze pruskim

1889 r. – założenie Związku Robotników Polskich

1892 r. – założenie Polskiej Partii Socjalistycznej

1893 r. – powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego

1893 r. – utworzenie Ligi Narodowej

1894 r. – utworzenie Hakaty

1895 r. – powstanie Stronnictwa Ludowego w Galicji

1897 r. – powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Królestwie

1900 r. – powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy

1901 r. – strajk szkolny we Wrześni

1905 r. – wybuch rewolucji w Królestwie Polskim

1906 r. rozłam w Polskiej Partii Socjalistycznej - podział na PPS-Frakcję Rewolucyjną i PPS-Lewicę