Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

5. 2. Pierwsza wojna światowa

I. Wybuch I wojny światowej

1. Zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga – 28 VI 1914 r.

a. zamachu dokonano w Sarajewie

b. zamachu dokonał związany z tajną organizacją terrorystyczną „Czarna Ręka” Serb Gavrilo Princip

2. Wystosowanie przez Austro-Węgry ultimatum wobec Serbii

a. Niemcy udzieliły poparcia Austro-Węgrom, a Rosja Serbii

b. Serbia przyjęła większość żądań

3. Odrzucenie przez Serbię części żądań przyczyną wypowiedzenia jej wojny przez Austro-Węgry – 28 VII 1914 r.

4. Zobowiązania sojusznicze w ramach dwóch bloków militarnych spowodowały, że w ciągu kilku dni wojna rozprzestrzeniła się na całą Europę, a następnie przekształciła się w wojnę światową

II. Działania zbrojne w 1914 r.

1. Niemiecki plan Alfreda von Schlieffena

a. zakładał szybkie pokonanie wojsk francuskich na froncie zachodnim, a następnie zwrócenie całych sił przeciwko Rosji

b. plan Schlieffena został zmodyfikowany przez feldmarszałka Helmutha von Moltke (młodszego)

2. Ofensywa niemiecka na froncie zachodnim

a. atak niemiecki przez neutralną Belgię – 4 VIII 1914 r.

b. bardzo szybkie postępy wojsk niemieckich – wojna błyskawiczna

d. przybycie Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego pod dowództwem Douglasa Haiga

– wojska brytyjskie obsadziły linię frontu w rejonie Mons i Charleroi

d. pierwsza bitwa nad Marną – 6-9 IX 1914 r.

– odparcie Niemców przez wojska francuskie spod Paryża – Joseph Joffre

– do porażki ofensywy niemieckiej przyczyniła się decyzja o przerzuceniu kilku dywizji na front wschodni

– początek wojny pozycyjnej na linii rzeki Aisne

3. Początek działań na froncie wschodnim

a. atak wojsk carskich na Prusy Wschodnie

– klęska armii gen. Aleksandra Samsonowa pod Tannenbergiem (26-30 VIII 1914 r.)

– klęska armii gen. Pawła Rennenkampfa w bitwie nad jeziorami mazurskimi

b. niepowodzenia wojsk austro-węgierskich w Galicji – zdobycie przez Rosjan Lwowa

c. na froncie wschodnim wojna miała charakter manewrowy

4. Sukcesy wojsk serbskich na froncie południowym – wyparcie wojsk austro-węgierskich

III. Działania wojenne w latach 1915-1916

1. Przełamanie na froncie wschodnimi – bitwa pod Gorlicami (2-12 V 1915 r.)

a. przerwanie frontu rosyjskiego przez armię austro-węgierską wspieraną przez oddziały niemieckie

b. Rosjanie do wycofania się z Galicji i opuszczenia Lwowa

c. opanowanie przez wojska niemieckie Królestwa Polskiego, Litwy, części Wołynia i Białorusi

d. ofensywa Aleksieja Brusiłowa (VI 1916 r.)

– jednym z jej celów było odciążenie wojsk angielskich i francuskich na froncie wschodnim

– sukcesy wojsk carskich – zajęcie Bukowiny i części Galicji

2. Rozprzestrzenianie się konfliktu

a. przystąpienie Turcji do wojny po stronie państw centralnych

desant wojsk ententy w Gallipoli

– nieudana próba opanowania cieśnin czarnomorskich – 1915 r.

b. przystąpienie Włoch do wojny po stronie ententy

– krwawe walki nad rzeką Isonzo

– klęska wojsk włoskich w bitwie pod Caporetto – 1917 r.

c. przystąpienie Bułgarii do wojny po stronie państw centralnych

– dzięki wsparciu wojsk bułgarskich Austro-Węgry zajęły Serbię – 1915 r.

d. przystąpienie Rumunii do wojny po stronie państw ententy

3. Działania na froncie zachodnim – wojna okopowa

a. bitwa pod Ypres – użycie przez wojska niemieckie gazów bojowychIV 1915 r.

b. działania ofensywne ententy

– natarcie angielskie we Flandrii

– natarcie francuskie w Szampanii

c. ofensywa niemiecka pod Verdun (II-XII 1916 r.)

– koncepcja wojny na wyniszczenie – Erich von Falkenhayn

– ogromne straty: Niemcy stracili 340 tys., a Francuzi 360 tys. żołnierzy

– zmiany w dowództwie niemieckim – Ericha von Falkenhayna zastąpił Paul von Hindenburg  

d. bitwa nad Sommą (VII-XI 1916 r.) – po raz pierwszy użyto czołgów

e. bitwa jutlandzka (V 1916 r.) – największa bitwa morska I wojny światowej