Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

5. 4. Zakończenie I wojny światowej

I. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny

1. Przystąpienie Niemiec do nieograniczonej wojny podwodnej

a. blokada morska Niemiec przez państwa ententy

b. wprowadzenie do walki przez Niemcy U-bootów  (okrętów podwodnych)

c. rozpoczęcie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej

– po zatopieniu „Lusitanii” na skutek politycznych reperkusji – wprowadzenie ograniczonej wojny podwodnej

– ponowne przystąpienie do nieograniczonej wojny podwodnej – styczeń 1917 r.

2. Stany Zjednoczone wobec wojny w Europie

a. przed wybuchem wojny Stany Zjednoczone prowadziły politykę izolacjonizmu

b. zachowanie neutralności w pierwszej fazie wojny

3. Motywy decyzji o przystąpieniu USA do wojny po stronie ententy

a. stopniowy wzrost sympatii wobec ententy

– udział ochotników amerykańskich – np. eskadra Lafayette’a

– praca Amerykanów w Czerwonym Krzyżu

b. tzw. depesza Zimmermanna

– zachęcała Meksyk do przystąpienia do wojny po stornie państw centralnych w zamian za terytoria amerykańskie

– zerwanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami przez USA

c. wznowienie nieograniczonej wojny podwodnej przez Niemcy

d. wzrost zadłużenia państw ententy w USA – kredyty na zakup sprzętu wojennego

e. wypowiedzenie wojny Niemcom przez USA – 6 IV 1917 r.

II. Działania na frontach w 1917 i 1918 r.

1. Druga bitwa nad Aisne

a. ciężkie straty wojsk ententy

b. bunty w oddziałach francuskich

2. Bitwa pod Ypres – VII-X 1917 r. – użycie przez wojska niemieckie gazów bojowych (iperytu)

3. Bitwa pod Cambrai 20 XI-6 XII 1917 r. – użycie czołgów przez wojska brytyjskie

4. Wzrost aktywności USA w Europie

a. orędzie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona  z 8 I 1918 r. – 14 punktów Wilsona

b. rozbudowa armii amerykańskiej w Europie

5. Przystąpienie wojsk niemieckich do ostatniej wielkiej ofensywy na froncie zachodnim – 21 III 1918 r.

a. podpisanie pokoju brzeskiego (3 III 1918 r.) z Rosją pozwoliło Niemcom na przerzucenie wojsk z frontu wschodniego na zachodni

b. plan ofensywy opracowany przez gen. Ericha Ludendorffa

c. zatrzymanie ofensywy niemieckiej podczas drugiej bitwy nad MarnąV-VII 1918 r.

6. Klęska wojsk niemieckich

a. ofensywa wojsk ententy – tzw. ofensywa stu dni – VIII-XI 1918 r. – marszałek Ferdynand Foch

b. rewolucja w Niemczech – 3 XI 1918 r.

– ogłoszenie republiki niemieckiej – 9 XI 1918 r.

– utworzenie rządu Friedricha Eberta – 10 XI 1918 r.

– ucieczka Wilhelma II do Holandii i jego abdykacja

c. podpisanie rozejmu w lesie Compiègne11 XI 1918 r.

– niezwłoczny zwrot Francji Alzacji i Lotaryngii

– wydanie przez Niemcy wszystkich samolotów, okrętów podwodnych, floty nawodnej, większości artylerii i broni maszynowej

– zwolnienie przez Niemcy jeńców wojennych

– anulowanie traktatów brzeskich (zawartych z Rosją i Ukrainą)

7. Klęska pozostałych państw centralnych

a. kapitulacja Bułgarii – IX 1918 r.

b. klęska wojsk tureckich

– zajęcie przez wojska brytyjskie półwyspu Synaj i Palestyny – jesień 1917 r.

– zwycięstwo wojsk angielskich pod Megiddo i zajęcie Damaszku

– zajęcie przez Brytyjczyków Mosulu

– kapitulacja Turcji – 28 X 1918 r.

c. działania na froncie włoskim

– bitwa nad Piawą

– ofensywa włoska pod Vittorio Venetto

– kapitulacja Austro-Węgier –3 XI 1918 r.

– rozpad monarchii austro-węgierskiej

III. Skutki Wielkiej wojny

1. W konflikcie zbrojnym udział wzięły 33 państwa

2. Na frontach walczyło ok. 70 mln żołnierzy

3. straty wojenne

a. poległo ok. 10 mln żołnierzy

b. rannych zostało 20 mln żołnierzy

4. Zmiany polityczne w Europie

a. rozpad monarchii austro-węgierska

b. Niemcy i Austria stały się republikami

c. powstała Rosja Radziecka

d. upadek trzech wielkich dynastii:

Romanowów w Rosji

Habsburgów w Austrii

Hohenzollernów w Niemczech

e. powstanie nowych państw

– Polska

– Czechosłowacja

– Litwa

– Łotwa

– Estonia

– Finlandia

– Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców

– Irlandia