Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Pierwsza wojna światowa. Chronologia wydarzeń

 

Świat

Polska

1882 r. – powstanie Trójprzymierza  

1904 r. – podpisanie przez Francję i W. Brytanię „Entente cordiale

1904-1905 – wojna rosyjsko-japońska

1905 r. – rewolucja w Rosji

1907 r. – powstanie trójporozumienia (Ententa)

  1908 r. – powstanie Związku Walki Czynnej

X 1912-V 1913 – I wojna bałkańska

VI-VIII 1913 r. II wojna bałkańska

28 VI 1914 r. – zamach w Sarajewie

6 VIII 1914 r. – wymarsz I Kompanii Kadrowej

23 VIII 1914 r. – początek bitwy pod Tannenbergiem

VIII 1914 r. – początek formowania Legionów Polskich

VIII 1914 r. – powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego

X 1914 – utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej

XI 1914 – utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie

2-5 V 1915 r.  – bitwa pod Gorlicami

23 V 1915 r. – przystąpienie Włoch do wojny po stronie Ententy

13 VI 1915 r. – bitwa pod Rokitną

21 II-20 XII 1916 r. – bitwa pod Verdun

1 VII-18 XI 1916 r. – bitwa nad Sommą

4-6 VIII 1916 r. bitwa pod Kostiuchnówką 

5 XI 1916 r. – wydanie Aktu 5 listopada

14 I 1917 r. – powstanie Tymczasowej Rady Stanu

23 II 1917 r.  – wybuch rewolucji lutowej w Rosji

6 IV 1917 r. – przystąpienie USA do wojny

9 VII 1917 r. – kryzys przysięgowy

24 lipca 1917 – początek formowania I Korpusu Polskiego w Rosji

15 VIII 1917 powstanie w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego

24 X 1917 r. – wybuch rewolucji październikowej w Rosji

12 IX 1917 r. – powstanie Rady Regencyjnej

21 grudnia 1917 r. – początek formowania II Korpusu Polskiego w Rosji

3 III 1918 r. – zawarcie pokoju brzeskiego

11 maja 1918 – bitwa pod Kaniowem (II Korpus Polski)

11 XI 1918 r. – podpisanie rozejmu w Compiepiègne