Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

3. 5. Problemy i zagrożenia współczesnej demokracji

 

1. Partycypacja obywatelska

a. partycypacja obywatelska – uczestnictwo obywateli w życiu politycznym

b. formy partycypacji obywatelskiej:

informowanie – administracja informuje o swoich decyzjach społeczeństwo

konsultowanie – administracja zasięga opinii na temat planowanych decyzji

współdecydowanie – wspólne podejmowanie decyzji przez administrację i społeczeństwo

c. narzędzia partycypacji obywatelskiej:

budżet partycypacyjny – angażowanie społeczeństwa w konstruowanie budżetu dla danej jednostki samorządu terytorialnego

otwarta przestrzeń – forma otwartych spotkań i konferencji

warsztaty przyszłościowe – przeprowadzanie warsztatów, których celem jest wspólne zaplanowanie działań

d. ruchy obywatelskiego sprzeciwu

antyglobaliści – głoszą zdecydowany sprzeciw wobec globalizacji

alterglobaliści – akceptują globalizację, ale sprzeciwiają się takim zjawiskom, jak podporządkowywanie państw korporacjom międzynarodowym

ruchy emancypacyjne

 

2. Współczesne patologie życia publicznego

a. korupcja – wykorzystywanie funkcji publicznej w celu bezprawnego uzyskiwania korzyści

– majątkowa

– osobista

– czynna

– bierna

b. demagogia – pozyskiwanie poparcia politycznego przez składanie nierealnych obietnic

c. populizm

– wrogie nastawienie do polityki przedstawicielskiej

– odwoływanie się do obrazów wyidealizowanej przeszłości

– brak własnego systemu wartości

– zwykle pojawiają się w reakcji na kryzys

d. nepotyzm – faworyzowaniu członków własnej rodziny przy rozdziale dóbr

e. klientelizm – kształtowanie układu nieformalnej zależności, polegającej na roztaczaniu opieki przez decydentów politycznych nad osobami w zamian za poparcie polityczne