Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

cło - opłaty pobierane przez państwo od wywozu i przywozu towarów; opo­datkowanie towarów importowanych ma na celu ochronę producentów krajowych przed napły­wem tańszych towarów z zagranicy (cło protekcjonistyczne), a także uzyskanie dochodów budżetu państwa;  cło jest najczęściej naliczane jako odsetek od war­tości towaru, rzadziej jako stała kwota od cię­żaru lub za sztukę towaru.