Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

empiryzm - przekonanie, że głównym źródłem wszelkiej wiedzy jest doświadczenie, a rozum w poznaniu odgrywa  mniejszą rolę; rozwinął się w XVII i na początku XVIII w. dzięki dziełom Locke'a, Berkeleya i Hume'a; empiryzm jest przeciwstawny racjonalizmowi.