Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

feudalizm - termin stosowany w dwojakim rozumieniu:

jako ustrój prawno-polityczny i militarny występujący w Europie od X do XV wieku

jako ustrój społeczno-gospodarczy, charakterystyczny dla krajów europejskich oraz niektórych regionów pozaeuropejskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, poprzedzający kapitalistyczny system społeczno-gospodarczy;

feudalizm rozumiany jako ustrój społeczno-polityczny opierał się na stosunkach lennych - więzi osobistej między członkami stanu szlacheckiego, określanej jako stosunek senior-wasal, a opartej na wzajemnej lojalności i obowiązku służby wojskowej oraz instytucji lenna przekazywanego wasalowi przez seniora

feudalizm rozumiany jako ustrój społeczno-gospodarczy polegał na ekonomicznej eksploatacji chłopów przez panów feudalnych, wynikającej z tego, że panowie feudalni byli posiadaczami ziemi użytkowanej przez chłopów, którzy ponadto popadli w poddaństwo gruntowe, sądowe i osobiste.