Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

gallikanizm - ruch polityczno-religijny, zapoczątkowany w XIII w. we Francji, dążący do organizacyjnego uniezależnienia Kościoła katolickiego we Francji od władzy papieskiej; gallikanizm dążył do ograniczenia uprawnień papieskich na rzecz władzy królewskiej - np. wykluczenie w 1438 r. wpływu papieża na nominacje kościelne we Francji,  ale bez naruszania dogmatów i zasady zwierzchnictwa Stolicy Apostolskiej.