Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

germanizacja - narzucanie kultury i języka niemieckiego oraz zmuszanie do przyjęcia narodowości niemieckiej; na ziemiach polskich zaboru pruskiego była realizowana ze szczególnym natężeniem  w okresie rządów Ottona von Bismarcka; podczas II wojny światowej była połączona z eksterminacją ludności polskiej.