Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

internowanie – środek przymusu polegający na umieszczeniu w wyznaczonym miejscu odosobnienia (np. obozie), połączony z zakazem opuszczania tego miejsca; internowanie może dotyczyć np. żołnierzy z rozbrojonych oddziałów wojskowych, które przekroczyły granice państwa neutralenego; bywa również stosowane wobec własnych obywateli w warunkach stanu wyjątkowego lub stany wojennego, co do których istnieje podejrzenie, że nie będą przestrzegać jego warunków.