Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

inwigilacja – czynności stosowane do śledzenia zachowań ludzi; w państwach totalitarnych inwigilacja jest narzędziem tajnego nadzoru sprawowanego nad pojedynyczymi ludźmi oraz całymi grupami i organizacjami z wykorzystaniem systematycznej obserwację przez tajnych agentów.