Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

kapitalizm – system gospodarczy, w którym główne ośrodki produkcji znajdują się w rękach prywatnych i działają na zasadach wolnokonkurencyjnych w celu osiągnięcia zysku; gospodarkę kapitalistyczną charakteryzuje swoboda zawierania umów oraz zasada nieingerencji lub ograniczonej ingerencji państwa w procesy gospodarcze, które dzięki temu są regulowane przez prawa rynku.