Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

kolektywizacja - tworzenie państwowych spółdzielni rolnych (kołchozów) poprzez przymusowe łączenie indywidualnych gospodarstw chłopskich; kolektywizacja przeprowadzona w ZSRR w latach 1929-1934 powodowała spadek plonów i pogłowia bydła i, wraz z towarzyszącym jej terrorem, przyczyniła się do śmierci milionów chłopów.