Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

komunizm wojenny - nazwa programu gospodarczo-społecznego realizowanego przez bolszewików po rewolucji październikowej w latach 1918-1921 w sowieckiej Rosji; komunizm wojenny wprowadzał powszechny obowiązek pracy, zakaz prywatnego handlu, ścisłą reglamentację żywności oraz obowiązek dostarczania przez chłopów kontyngentów zbożowych i państwowy monopol zbożowy; wobec katastrofalnych następstw i powszechnego sprzeciwu społecznego w 1921 r. został zastąpiony przez Nową Ekonomiczną Politykę (NEP).