Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

konfederacja - związek utworzony przez jeden lub kilka stanów bądź przez miasta dla osiągnięcia określonych celów; pierwsze konfederacje miejskie pojawiły się w końcu XIII w., a pierwsze konfederacje szlacheckie - w XIV w.; w XVI w. zawiązywano konfederacje generalne przy królu, bądź przeciwko niemu; konfederacje tworzono powszechnie  podczas bezkrólewia w celu zabezpieczenia pokoju oraz w sejmie w dla przeciwdziałania liberum veto, gdyż w konfederacji obowiązywała zasada większości głosów.