Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

mieszczaństwo - grupa społeczna, stan, osobiście wolni obywatele miast; stan ukształtowany w Europie we wczesnym średniowieczu, a w Polsce w XIII w. w związku z kolonizacją na prawie niemieckim; obywatelstwo miasta nabywało się przez dziedziczenie, zamieszkiwanie w mieście przez co najmniej jeden rok i jeden dzień, nadanie przez władze miejskie lub przez małżeństwo z osobą posiadającą obywatelstwo danego miasta; stan mieszczański był silnie zróżnicowany ekonomicznie - najwyższą warstwą był patrycjat, warstwą średnią było pospólstwo, najniższą plebs; dostęp do udziału w sprawowaniu władzy w mieście uzależniony był od posiadanego majątku.