Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Monarchia konstytucyjna – forma rządów, w której pozycję i uprawnienia monarchy określa konstytucja; w monarchii konstytucyjnej monarcha władzę wykonawczą sprawuje łącznie z reprezentacją narodu, a w zakresie władzy wykonawczej ma swobodę wyboru ministrów.