Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

monarchia - forma rządów w państwie, w którym przedstawicielem władzy suwerennej jest monarcha tytułowany królem, księciem, cesarzem lub sułtanem; monarcha sprawuje władzę dożywotnio, samodzielnie (monarchia absolutna), we współpracy z wybranymi grupami społecznymi (monarchia stanowa) lub innymi organami państwa (monarchia parlamentarna).