Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

poradlne/łanowe/podymne - stały podatek gruntowy, ustanowiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, płacony przez szlachtę i duchowieństwo od każdego łanu ziemi kmiecej; od końca XIV wieku nazwę poradlne zaczęto zastępować nazwą łanowe, a w XVII w. - nazwą podymne.