Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

protektorat - forma zależności państwa słabszego (protegowanego) od silniejszego (protegującego), polegająca na przekazaniu spraw zewnętrznych protegowanego na państwo protegujące;

protektorat był również formą kolonializmu, stosowaną przez niektóre państwa europejskie wobec państw afrykańskich i azjatyckich - w tzw. protektoracie kolonialnym w ręce mocarstwa kolonialnego przechodził również cały lub prawie cały zarząd wewnętrzny.