Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

reforma walutowa 1924 r. - reforma dokonana przez rząd Władysława Grabskiego w IV 1924 r. która położyła kres trwającej od 1919 r. inflacji; polegała na zastąpieniu marki polskiej złotym polskim; nowa waluta została oparta na parytecie złota - wartość 1 złotego ustalono na równoważną 0,1687 grama złota, a jeden złoty był równy frankowi szwajcarskiemu; reforma walutowa doprowadziła do ustabilizowania sytuacji gospodarczej.