Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

secesja  – awangardowy ruch artystyczny rozwijający się ok. 1890-1905; zwany także Art Nouveau, skierowany przeciw akademizmowi i historyzmowi; dążył do stworzenia współczesnego syntetycznego stylu, obejmującego wszystkie dziedziny twórczości plastycznej; secesja występowała głównie w sztuce użytkowej i ornamentyce oraz architekturze wnętrz; charakterystyczne dla niej były: swoboda kompozycji, stylizacja i dekoracyjność form oraz zamiłowanie do asymetrii i giętkich, płynnych linii.