Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

terror (łac. terror - strach) - sposób działania państwa polegający na wykorzystaniu przez aparat państwowy różnorodnych form i metod stosowania przemocy, której celem jest szerzenie strachu wśród członków społeczeństwa i wywołanie psychozy niepewności i zagubienia; terror najczęściej stosują państwa totalitarne jako strategię zastraszania, łamania oporu oraz zmuszania społeczeństwa do bezwzględnego posłuszeństwa.