Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

2. 3. Wybuch powstania listopadowego

 

1. Wpływ sytuacji międzynarodowej na wzrost dążeń niepodległościowych w Królestwie Polskim

a. odzyskanie niepodległości przez Grecję

b. zwycięstwo rewolucji lipcowej we Francji

c. odzyskanie niepodległości przez Belgię

2. Sytuacja w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania

a. dążenie cara Mikołaja I do pozbawienia Królestwa Polskiego autonomii

b. fala aresztowań członków tajnych stowarzyszeń

c. łamanie praw gwarantowanych przez konstytucję

d. obawy, że car wykorzysta wojsko Królestwa Polskiego do tłumienia powstania w Belgii

e. postawy Polaków wobec zaborcy

– pokolenie starsze, pamiętające klęskę Napoleona, nie wierzyło w sukces powstania i było mu przeciwne

– pokolenie młodsze, które nie doświadczyło klęski dążyło do wybuchu powstania 

f. Sprzysiężenie Wysockiego

– zostało utworzone przez Piotra Wysockiego w 1828 r.

– powstało w Szkole Podchorążych Piechoty

– miało na celu doprowadzenie do wybuchu powstania zbrojnego

 

3. Wybuch powstania

a. Noc Listopadowa – 29/30 listopada 1830 r.

– atak spiskowców na Belweder

– atak spiskowców na Arsenał

– ucieczka księcia Konstantego

– wycofanie się z Warszawy wojsk rosyjskich

– starcia uliczne powstańców z oddziałami polskimi, które dochowały wierności carowi

– śmierć kilku generałów, którzy odmówili udziału w powstaniu

– włączenie się do walki ludności Warszawy i opanowanie przez powstańców kluczowych punków stolicy

b. władze powstania

– działalność sejmu Królestwa Polskiego

– władzę wykonawczą objęła Rada Administracyjna  – w jej skład wszedł – Joachim Lelewel

c. 5 grudnia 1830 r.  gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania – dążył do jego szybkiego zakończenia powstania

d. 25 stycznia 1831 r. – sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I

e. Rada Administracyjna została przekształcona w Rząd Narodowy z księciem Adamem Czartoryskim na czele

 

Rozwiąż quiz