Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Drucki-Lubecki Ksawery (1779-1846) –  książę, polityk konserwatywny; w latach 1813-1815 był członkiem Rady Najwyższej Księstwa Warszawskiego; w 1815 r. został członkiem Rządy Tymczasowego Królestwa Polskiego - był zwolennikiem związku politycznego i gospodarczego z Rosją; w latach 1821-1830,  będąc ministrem skarbu Królestwa Polskiego, zlikwidował deficyt budżetowy poprzez bezwzględne egzekwowanie podatków, rozbudowę podatków konsumpcyjnych oraz rozbudowę starych i wprowadzenie nowych monopoli skarbowych (np. solnego); dbał o rozwój przemysłu i handlu, w 1825 r. założył Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, a w 1828 r. Bank Polski; jako zwolennik związku politycznego i gospodarczego z Rosją wystąpił przeciw powstaniu listopadowemu.