Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Dagome iudex - dokument wystawiony ok. 991 r.  przez Mieszka I wraz z żoną Odą i dwoma synami, Mieszkiem i Lambertem, w którym oddają oni państwo polskie pod opiekę Stolicy Apostolskiej; nie zachował się oryginał dokumentu, a jest on znany jedynie ze streszczenia sporządzonego ok. 1087 r. w Rzymie; cel wystawienia dokumentu, imię, tytulatura oraz przedstawiony w nim przebieg granic państwa polskiego są jeszcze przedmiotem badań i dyskusji.