Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

defenestracja praska 1618 - wyrzucenie przez protestantów czeskich przez okno zamku na Hradczanach  dwóch namiestników cesarza Ferdynanda II; defenestracja praska była aktem protestu przeciwko pogwałceniu przez Ferdynanda II swobód religijnych i stała się bezpośrednią przyczyna wybuchu wojny trzydziestoletniej.