Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Divan-/Dywan – Rada Sułtańska; powstała za panowania sułtana Mehmeda II; do poł. XVII w. była najważniejszym organem rządowym Imperium Osmańskiego;  Rada z udziałem wielkiego wezyra i pozostałych wezyrów zbierała się co najmniej cztery razy w tygodniu; ponadto  Dywan zbierał się dla omówienia ważnych spraw – np. ustalenie wysokości żołdu dla janczarów; sułtan uczestniczył w posiedzeniach Rady, ale mógł nie brać w niej udziału, przysłuchując się przez okratowane okno w sali Rady.; posiedzenia odbywały się w Kubbealtı, znajdującym się na drugim dziedzińcu pałacu Topkapı.